Mer än bara ett CV

En bra matchning mellan företag och konsult är i vår värld så mycket mer än en teknisk CV. Självklart matchar vi rätt kompetens med uppdraget men lägger också stor vikt på konsultens beteendestil så den passar just er organisation. Detta leder till nöjdare kunder och mer motiverade konsulter.

Erfarenhet

Våra konsulter har några års arbetslivserfarenhet. Anledningen till detta är att vi vill veta hur konsulterna fungerar i praktiken med så som hur de passar tider, hanterar stress, upplevs av kollegor, hanterar kundkontakt samt hur vana de är att arbeta med dokumentation.

Engagemang

Vi anser att om vi ska kunna leverera tjänster av högsta kvalité så måste vi ha engagerade medarbetare som brinner för och känner stolthet för sitt arbete. Vi vet att det vi investerar i våra medarbetare investerar de i våra kunder. Samarbetet ska bygga på förtroende och vår målsättning är att ConsultingIT skall vara det självklara valet i form av Partner och Arbetsgivare.

Flexibilitet, snabbhet och långsiktighet är värdeord i vårt tänk kring engagemang.

IT-Supportkonsult

För dig som behöver en supporttekniker som skall hantera användarsupport eller teknisk support och som gillar att stötta och hjälpa andra människor.

IT-Infrastrukturkonsult

För dig som behöver drifttekniker eller nätverkstekniker som inte bara är duktiga tekniskt utan som också har den sociala kompetensen.

IT-Systemkonsult

Systemadministratörer, databasadministratörer, systemägare och IT-Projektledning. För dig som behöver administratör eller ägare av databaser med vana att driva projekt.

IT-Managementkonsult

För er som vill ha länken mellan verksamheten och IT-avdelningen. Någon som styr IT åt det håll ni önskar och stöttar verksamheten eller någon som implementerar ITIL. Anledningarna är många och därför av största vikt att ni finner en resurs som kan kommunicera med både ledningsgrupp och IT-avdelning.

IT-Säkerhetskonsult

För er som behöver någon som ser över och arbetar med er interna & externa IT-Säkerhet. Någon som hjälper er att sätta upp er IT-policy eller någon som se till att er IT fungerar smärtfritt ut ett säkerhetsperspektiv, samtidigt som ert företag kan fokusera på er kärnverksamhet.

In/outsourcing support

Vi tar helhetsansvaret över hela eller delar av er support och bygger upp funktionen på plats hos er eller oss. Allt handlar om vad som passar ert företag bäst. Vi arbetar som en förlängd arm av ert företag och levererar rapporter/uppföljning, så ni skall känna trygghet i leveransen.